Ti gode leseråd til foreldre

Anne Håland ved Lesesenteret på UiS har følgende tips til foreldre som har barn som har starta på skolen i høst:

images

1. Øv på bokstav-lyd forbindelsen!

Kommentar: For å læra å lesa må barnet vera sikker på koplinga mellom bokstav og lyd. Det kan vera lurt å leggja inn små bokstav/lyd øvingar i kvardagen. Ein måte å gjera det på er at du skriv ein bokstav på ryggen til barnet og barnet skal framkalla lyden. Eller barnet kan skriva på din rygg og du skal framkalla lyden.

Det er dessutan utvikla eigne appar som «LES» og «Ordlek». Her finst det fleire små øvingar kor barnet nettopp får trent koplinga mellom lyd og bokstav og på å dra lydar saman til ord.

2. Snakk om innhaldet i teksten!

Kommentar: Å lesa er meir enn å berre avkoda, også for små lesarar. Difor er det viktig å venna barnet til å reflektera og tenkja over det ein les. Det gjeld både når barnet les sjølv og når ein vaksen les høgt for barnet.

3. Snakk om verda!

Kommentar: Mange av dei som strevar med lesing gjer det fordi ord ikkje gir meining for dei. Det er for mange ord dei ikkje forstår. Barn får tilgang til ord gjennom språket og ved at ein brukar språket til å setja ord på opplevingar, hendingar etc. Det er difor viktig å samtala om livet og verda; for ekstempel om jobben din, fritidsaktivitetar, nyheiter, bøker. Slik får barnet utvida sine kunnskapar, og gjennom det også tilgang til nye ord og omgrep. Bruk kunnskapen din, anten du har kunnskapar om bilar, politikk, eller fiskestenger, ikkje tenk at det blir for vanskeleg.

4. Still spørsmål som inviterer til språkbruk!

Kommentar: I ein travel kvardag er det lett å stilla kontrollspørsmål som, har du hatt det fint, har du rydda rommet, pussa tennene osv. Slike spørsmål gir lite språk, fordi dei ofte kan svarast på ved eit enkelt «ja» eller «nei». Still heller spørsmål kor barnet må fortelja, som: Kva gjorde de på fotballtreninga i dag? Fortel meg om bursdagsselskapet!

5. Les heile ord!

Kommentar: Nokre gonger kan det vera lurt å få barnet til å lesa heile ord. Ein begynnarlesar vil stava seg gjennom orda ved å seia fram lyd for lyd eks, s-o-l. Det kan vera strevsamt å lesa slik, og me som kan lesa les heller ikkje slik. Ein måte å få barnet til å lesa heile ordet på, er å be dei om å kikka på ordet, lesa det inni seg og så seia ordet høgt. Slike øvingar er særleg godt eigna til ord som anten går igjen mange gonger i teksten, eller på ord som me uttalar annleis enn slik me seier dei, eksempelvis «jeg» og «det».

6. Les høgt saman med barnet!

Kommentar: Nokre gonger kan det vera lurt å lesa leseleksa høgt saman med barnet. Slik får barnet ei kjensle av at det kan lesa, og du som vaksen får vist korleis lesinga kan høyrast ut. Det er viktig å tilpassa stemmen din slik at du les svakare når du høyrer at barnet greier seg meir og meir åleine.

7. La barnet ditt skriva!

Kommentar: Mange barn oppdagar koplinga mellom lyd og bokstav når dei skriv. Ha difor skrivesaker lett tilgjengeleg, blyantar og pennar av ulikt slag og ulike typar ark. Det er fint å gjera skrivinga meiningsfull for barnet: La det for eksempel skriva «snop» på handlelista for helga. Elles gir skriving på datamaskin eller nettbrett også viktig skrivetrening.

8. Les bøker for barna!

Kommentar: Høgtlesing gir mange fordelar: Det er sosialt samlande både for vaksne og barn, det gir gode modellar for skriving og barn får tilgang til opplevingar som ikkje er tilgjengelege utan bøker.

9. Snakk saman om lesinga!

Kommentar: Det kan vera nyttig for mange barn å setja ord på korleis ein opplever si eiga lesing. Still spørsmål som: Korleis var det å lesa denne teksten? Var nokre ord vanskelege/lette å lesa? Det er også mogleg å plukka ut vanskelege ord i teksten og å trena på kjenna att desse orda.

10. Les sjølv!

Kommentar: Når du som vaksen les sjølv, er du ein lesande modell for ditt barn. Det treng ikkje vera bøker, nettaviser og brosjyrar er også lesing.

 

Kilde: Stavanger Aftenblad

Planleggingsdag 14. november

Fredag 14.november har både skole og SFO planleggingsdag og holder stengt.

031

Sterk og klar

 Skjermbilde

Invitasjon til deg      

 som foresatt til elev på 9. trinnet

Foreldretreff om Ros og positivt fokus

Leder av ungdomsteamet i Sola kommune Håvard Høyland

Håvard

 

Håvard har bakgrunn fra politiet og har jobbet med kriminalforebyggende tiltak i en årrekke. Alle foresatte bør få med seg dette foredraget. Her blir det mange nyttige tips som knytter seg til det å ha tenåringer i huset. Skolene med best frammøte på foreldretreffene deltar i trekningen av en premie som skal komme ungdommene til gode.  Ditt frammøte kan bidra til at din skole blir med i trekningen.

Goa skole – mandag 10. november kl. 18.00

Treffet arrangeres av Goa skole og FAU i samarbeid med Sterk&Klar

Les mer om programmet på www.sterkogklar.no

Solidaritetsaksjonen

028Mandag morgen startet både elever og personale med kick-off for arbeid med solidaritetsaksjonen. Vi så film om Agnes som går fem timer hver dag for å hente vann. Vi lyttet til vakker musikk og vi gjennomgikk de ulike aktivitetene som var planlagt gjennom uken. I dag, fredag har sjette og sjuende trinn hatt solidaritetssamling for hele skolen. Vi har fått innblikk i livssituasjonen til alle de millionene av mennesker som ikke har tilgang på rent vann. Vi hadde besøk av Stine, som er fylkeskoordinator for TV-aksjonen. Hun fikk overrakt sjekken på kroner 50817. Det betyr at Goa skole har samlet inn penger slik at 256 personer nå får tilgang til rent vann. Det er nesten like mange personer som vi har elever på skolen. Takk til alle som har bidratt til dette gode resultatet. Det vil bety et bedre liv for mange mennesker.

Skolen skal være trygg for alle!

024I dag satte elevene på sjuende trinn fokus på de sosiale målene for oktober. De handler om at skolen skal være trygg for alle. På en fin måte fikk de vist hvordan de ønsker at skolen skal være. Målet er at ingen blir ertet og at ingen blir satt utenfor. De ønsker at alle skal være gode venner og at alle blir inkludert. Dette fikk de vist gjennom gode rollespill! Guttene i klassen imponerte med dans, det var et resultat av musikkundervisningen. Helt til slutt fikk vi se bilder fra høstturen til 5-7. Vi så både mange flott naturbilder og bilder av trivelige elever og lærere.

Takk til alle på sjuende trinn for en fin morgensamling. Vi ønsker en fin høstferie!

Elevundersøkelsen høsten 2014

elevundersokelseI løpet av høsten skal alle elever på 5. til 10.trinn være med på en undersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Formålet med undersøkelsen er å finne ut mer om trivselen på skolen. Resultatene brukes til å videreutvikle skolen og for å gjøre oss enda bedre. Resultatene offentliggjøres i januar og legges ut i Skoleporten.

Dere vil få nærmere informasjon om når det enkelte trinn skal gjennomføre undersøkelsen. Gjennomføringen foregår på skolen.

For mer informasjon se HER

Gjenglemt tøy

Det henger mye gjenglemt tøy i gangen ved sløydsalen. Det ser ut til at mye av det som henger der tilhører de yngste elevene. Vi oppfordrer foreldre som savner noe til å ta en titt der før vi sender resten til Fretex. Ellers minner vi om at det er lurt å skrive navn i tøyet.

Voksne skaper vennskap – på nett

Høstsang

031Denne uken startet opp med høstsang. Hele skolen var samlet i allrommet og ble ønsket velkommen av elever på 8. trinn. Vi ble oppfordret til å kose oss, og det kan vi forsikre alle om at vi gjorde. Det er en like stor opplevelse hver gang å være med på sangstundene på Goa skole. Elevene kan sangene, og de synger av full hals. Våre to eminente musikere vet hvordan de skal få forsamlingen med, og det er ingen overdrivelse å si at elevene synger med både glede og innlevelse. Takk til hver og en for en fin start på høsten! Den er nok  i anmarsj nå!

Nettvettregler for foreldre/foresatte

  1. Ha datamaskinen i et fellesrom
  2. Bli enige om regler for bruk av datamaskinen
  3. Bli enige om hvilke sider barna kan være på
  4. Gå gjennom nettvettreglene sammen med barna
  5. Ikke la barna treffe nettvenner alene
  6. Rapporter til Kripos (Rød knapp) dersom du finner noe som kan være ulovlig
  7. Lær barna å være kritiske til innholdet på Internett. Forklar barna at det finnes ulovlig innhold på Internett
  8. Sett deg inn i mulighetene for å filtrere og blokkere innhold på datamaskinen
  9. Husk at de voksne har kompetanse om normer og regler

Barnevakten har også laget en god veileder med foreldretips til trygg nettbruk. Den finner du her http://barnevakten.no/foreldretips-om-trygg-nettbruk/